Kiwanis Club Horten

Litt om Kiwanis Club Horten

Kiwanis Club Horten ble stiftet 15.november 1967. Klubben har i dag 14 medlemmer, og har møter hver mandag kl. 1900. Sted Kyrresvingen 2 i Horten. Det er en åpen klubb som har mange jern i ilden. Vi er åpne for nye medlemmer.
Kiwanis klubbene i Horten driver utlånssentralen BUA i Horten i sammarbeid med Frivilligsentralen. Her har gutta vakt hver tirsdag.
Vedaksjonen er en hyggelig dugnadsøkt, hvor vi sekker ved på våren, og deler ut veden når vinteren nærmer seg. Blå Kors er bl.a mottaker av vår ved.
Kiwanis Festkonsert er nå inne i sin 23 sesong. Her sammarbeider vi med Kiwanis Club Horten Freia og Kiwanis Club Åsgårdstrand. Vi leier Bakkenteigen til festkonsert med Marinemusikken. Her inviterer vi eldre, beboere på institusjoner og andre som kan trenge en oppmuntring i hverdagen. Sponorer sørger for at festkonserten er gratis.
Kiwanis har delt ut refleksvester til første klassene på byens barneskoler. Sykkelturer for beboere på sykehjem, samt øvelses kjøring for innvandrer ungdommer er også gjøremål vi har utført.
Driften av klubben dekkes av medlemskontigent. Salget av Kiwanis advents-kalendere gir oss inntekter til noe drift,og  fyller opp vår humanitære konto.
Her deler vi overskuddet ut igjen til gode formål. Kiwanis er sponsor for Mental Helse Ungdoms sommerleir, og sommerleiren for brannskadde barn Burn Camp.

Har du litt tid til overs, så er du hjertelig velkommen til å besøke oss. Vi stiller på mandags møtene når vi har anledning. Møtene er delt i to deler.
internmøte, foredrag eller bedriftsbesøk. Sist halvdel mat og en god prat rundt bordet. Vi er en hyggelig og uformell gjeng. Kiwanis er 50% humanitært arbeid og 50% sosialt samvær og hygge.

Ønsker du å besøke oss, eller hjelpe til på vår utlånssentral, så ta kontakt med Ludvik Ervik 90927750. Velkommen skal dere være.